• +46 70 883 61 16
  • filip@qliwa.se

ALL

Featured portfolio

Most popular of our works.

Interim HR management

Under en kortare utvecklingsfas, vid en hastig och oväntad förändring eller vid tillfälliga behov är det både smidigt och mer kostnadseffektivt att använda tillfällig kompetens. För mindre och medelstora organisationer vars behov inte motiverar att anställa en permanent HR-befattning på heltid finns möjligheten till ett så kallat abonnemangs- eller avropsavtal.

Rekrytering

Att anställa en ny medarbetare är ett beslut som får konsekvenser för lång tid framöver och just därför är det så oerhört viktigt att det blir rätt. Vi på Qliwa arbetar på ett professionellt sätt utifrån en standardiserad metod. Vi åtar oss kompletta rekryteringsuppdrag såväl som utvalda delar. Läs mer om dessa under rubriken tilläggstjänster.

Bemanning

Har ni en tillfälligt hög arbetsbelastning? Saknar du en kollega eller två vid fikabordet? Då kan vi hjälpa er med kundanpassade bemanningslösningar. Vi på Qliwa har ett stort nätverk av kandidater med kompetens inom bland annat Ekonomi, Administration, Upphandling, IT och Lön. Vi tar ansvar hela vägen från uppsökande tills dess att uppdraget är utfört.

Mentorskap

Är du företagsledare, VD, chef, ekonom, administratör eller någon annan som ansvarar för företagets HR- och personalfrågor? Är du kanske nyutexaminerad inom HR Då är det sannolikt, och faktiskt inte särskilt konstigt, att du inte känner dig fullt trygg i dessa frågor. Vi på Qliwa erbjuder kundanpassade mentorskap utifrån just ditt behov.

Omställning

Har du en medarbetare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ni köpa en omställningslösning. En sådan insats kan också vara en del i en eventuell överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och din medarbetare om att gå skilda vägar. I grundpaketet ingår fem till tio samtalssessioner där fokus ligger på yrkes- och/eller studievägledning.

Tilläggstjänster

Utöver bastjänsterna erbjuder Qliwa även enskilda punktinsatser inom bland annat, organisationsanalys, medarbetarengagemang, samtalsstöd, utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning, jämställdhetsarbete och HR-administration. Kontakta oss med ditt behov så tar vi det därifrån.